ПРОГРАМА ЛОЯЛЬНОСТІ


 

ПРАВИЛА УЧАСТІ В ПРОГРАМА ЛОЯЛЬНОСТІ

 

Ці правила встановлюють офіційні умови участі в програмі лояльності, що діє в Дилерському центрі Тойота в м. Чернігові ТОВ «Автомобільна компанія «Сівер-Авто» (надалі – Програма).

Правила розроблені у відповідності до Цивільного кодексу України, Закону України «Про інформацію», Закону України «Про захист персональних даних».

 

  1. Визначення термінів

1.1.  «Організатор» Програми – організатором Програми є Дилерський центр Тойота в м. Чернігові ТОВ «Автомобільна компанія «Сівер-Авто», м. Чернігів, пр. Миру, 167.

1.2. «Програма» – це бонусна програма лояльності, що направлена на заохочення постійних клієнтів, яким надаються спеціальні умови для придбання товарів та послуг, що надаються Організатором.

1.3. «Учасник Програми» – будь-яка дієздатна фізична/юридична особа, що приймає участь в Програмі шляхом надання згоди  у вигляді анкети згідно із діючими Правилами, участь якої підтверджено Організатором та якій було видано Бонусну картку при першій покупці автомобіля/товарів/першому сервісному обслуговуванню.

1.4. «Бонусна картка» – пластикова картка, що ідентифікує Учасника програми в інформаційній системі Організатора із визначеним індивідуальним номером та надає йому можливість на визначених умовах користуватися всіма правами Програми. Бонусна картка діє протягом всього терміну дії Програми.

1.5. «Анкета» – реєстраційний документ, що надається Організатором Учаснику для заповнення. При заповненні анкети фізична/юридична особа надає свою згоду на участь в Програмі згідно умов цих Правил, а також на обробку (сбір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптацію, зміну, поповнення, використання, розповсюдження, знищення, тощо) Організатором будь-яких даних, в тому числі персональних.

1.6. «Місця надання послуг та придбання Товарів» – Дилерський центр Тойота в м. Чернігові ТОВ «Автомобільна компанія «Сівер-Авто», м. Чернігів, пр. Миру, 167.

1.7.  «Товари» – запасні частини та матеріали до автомобілів, які реалізуються Організатором.

1.8. «Сервісні послуги» – усі види послуг, в тому числі ремонтних, що надаються Дилерським центром, окрім послуг мийки.

1.9 «Канали комунікації Програми»  –  сайт ____,  інші засоби комунікації, що здійснюються для контакту Учасника та Організатора.

 

  1. Загальні положення

2.1. Програма лояльності є договором приєднання у розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України.

2.2. Програма лояльності не є азартною грою, лотереєю, послугою в сфері ігорного бізнесу.

2.3. Програма діє в місцях надання послуг та придбання Товарів, визначених даними Правилами.

 

  1. Умови участі в Програмі

3.1. Учасником Програми може бути фізична/юридична особа, що здійснила придбання автомобіля/товарів або перше сервісне обслуговування незалежно від суми такого обслуговування та надала коректно заповнену анкету із точним заповненням граф, які визначені Організатором як обов’язкові.

3.2.      Учасниками програми не можуть бути співробітники Організатора.

3.3.  Інформацію про умови Програми можна також додатково дізнатися у співробітників Дилерського центру та через канали комунікації Програми.

3.4. Основним ідентифікатором Учасника Програми в інформаційній системі Організатора є наявність бонусної картки. Картка обслуговується в місцях надання послуг та придбання Товарів.

3.5. Програма розрахована та розроблена для особистого використання фізичними особами. Картка поширюється на власника автомобіля та не підлягає передаванню третім особам.

3.6. Датою початку участі в Програмі є дата активації картки в інформаційній системі Організатора та надання заповненої анкети Учасника у відповідності до даних Правил. Картка є дійсною протягом терміну дії Програми.

3.7. У випадку втрати, крадіжки, іншого виходу картки із законного володіння Учасника, йому необхідно звернутися до Організатора з метою блокування.

3.8. Організатор Програми не несе відповідальність за операції, що здійснюються за карткою, яка вибула із законного володіння учасника до моменту її блокування.

 

  1. Права та обов’язки Організатора Програми

4.1. Організатор має право призупинити програму, відмінити чи змінити умови Програми в будь-який час.

4.2. Організатор має право відмовити клієнту в активації картки, видалити карту або припинити її обслуговування при наявності наступних обставин (взагалі, але не виключно):

4.2.1.  використання чи спроба використання картки способом, який не відповідає умовам Програми.

4.2.2.  відсутність будь-яких операцій за карткою протягом 365 днів з моменту останнього використання картки.

4.2.3. будь-яка обґрунтована підозра у зловживаннях з боку Учасника відносно його участі в Програмі.

4.2.4. інші обставини, які Організатор буде вважати як значимі для відмови в активації чи припинення дії картки.

4.3. Організатор не несе відповідальності за будь-які втрати чи збитки, які можуть виникнути в результаті дій, зазначених у п. 4.2 цих Правил.

 

  1. Використання персональних даних Учасника

5.1. Інформація, що залишена Учасником у Анкеті (ПІБ, дата народження, номер мобільного телефону, поштова адреса, тощо) є персональними даними Учасника. Персональні дані Учасника є конфіденційною інформацією, збирання та наступна обробка персональних даних здійснюється Організатором у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. Заповненням Анкети Учасник підтверджує добровільне надання Організатору зазначених в Анкеті персональних даних для реєстрації в інформаційній системі в якості Учасника Програми.  Учасник також надає згоду на використання його персональних даних з метою обробки замовлень для надання послуг чи придбання Товарів, отримання рекламних пропозицій та спеціальних пропозицій, інформацій про акції, розіграші, іншої інформації про діяльність Організатора.

5.3. Для цілей, передбачених даним розділом, Організатор має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу (e-mail – розсилка), відправляти sms- повідомлення на номери, які були надані Учасником як контактні, здійснювати телефоні дзвінки на номери, які були надані Учасником як контактні, здійснювати розсилки на номери, які були надані Учасником як контактні у месенджерах Viber, Telegram, WhatsApp, тощо.

5.4. Для цілей, передбачених даним розділом, Учасник надає Організатору безумовне право здійснювати обробку його персональних даних, в тому числі розміщувати (вміщати) персональні дані в бази даних Організатора (без додаткового повідомлення Учасника про таке розміщення), здійснювати зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну. Організатор зобов’язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не розповсюджувати та не передавати дані будь-якій третій стороні (окрім передачі даних пов’язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Організатором для здійснення безпосередньої обробки  даних для зазначених цілей, а також на обов’язковий запит компетентного державного органу).

5.5. У випадку зміни своїх персональних даних Учасник повинен надати Організатору оновлену інформацію, звернувшись через канали комунікації Програми із відповідним повідомленням. У випадку не виконання Учасником даної вимоги, Організатор не несе відповідальності за несприятливі наслідки, пов’язані із використанням таких даних.

5.6. Учасник безпосередньо при заповненні анкети чи в інший момент може встановити обмеження (заборону) на використання його персональних даних. Для цього Учасник повинен звернутися через надані Канали комунікації Програми із відповідним повідомленням Учаснику також надаються інші права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

5.7. Анкета Учасника не приймається відповідальною особою Організатора у випадку:

– у випадку, якщо в Анкеті не заповнені обов’язкові поля;

– поля заповнені не вірно чи не у відповідності до вимог Правил.

5.8. Організатор зобов’язується своєчасно інформувати Учасника про його можливості та винагороди, однак не несе відповідальності за не доставку повідомлення, якщо це сталося в результаті обставин, які не залежать від Організатора.

5.9. Організатор зобов’язується належним чином збирати, зберігати та обробляти дані Учасників Програми, використовувати їх в рамках Програми, а також не розповсюджувати та не надавати їх третім особам без згоди Учасників.

5.10. Учасник надає Організатору право направляти йому будь-яку інформацію комерційного і / або інформаційного характеру про Програму та про інші споживчі пропозиції по електронній пошті, телефону і / або SMS.

5.11. Дані Учасника, зазначені в Анкеті, є конфіденційними. Доступ до даних мають відповідальні особи Організатора і сам Учасник, а також ці дані можуть бути надані на вимогу правоохоронних та / або інших органів відповідно до чинного законодавства.

5.12. Відповідальність за недостовірність даних у анкеті персональних даних несе Учасник Програми.

 

  1. Правила участі у Програмі

6.1. Для того щоб зареєструватися у Програмі клієнт повинен заповнити Анкету та надати анкетні дані Учасника відповідальній особі Організатора.

6.2. Після реєстрації представником Організатора анкетних даних клієнта йому видається бонусна картка з індивідуальним номером. Учасник може використовувати карту на наступний день за днем її активації.

6.3. Кожен клієнт Дилерського центру отримує накопичувальну картку з розміром знижки 0%, при наступних відвідуваннях Дилерського центру кожен клієнт має змогу накопичувати суму, у наслідок чого буде зростати знижка від 3% до 10%.    

6.4. У рамках цієї Програми лояльності діють знижки в розмірі, визначеною таблицею нижче:

 

РівеньРозмір знижки на сервісні послуги та товари для всіх автомобілів ТойотаНакопичена сума придбаних послуг та товарів для всіх автомобілів Тойота, гривень з ПДВ
Знижка на послугиЗнижка на товари
13%3%Від 5 000 -10 000
25%5%Від 10 001 – 25 000
37%7%Від 25 001 – 50 000
410%10%Від 50 001

 

6.5. Учасник повинен надати бонусну картку співробітнику Організатора перед проведенням розрахунку.

6.6. Організатор залишає за собою право змінювати перелік товарів / послуг, при придбанні яких Учасник може використовувати знижки.

 

Заказать звонок
+
Жду звонка!